Sprekers

Herman Franssen

Herman Franssen is inspecteur primair onderwijs. Hij is bij de inspectie vaak betrokken bij themaonderzoeken en peilingen op het gebied van taalonderwijs.

Anke Herder

Anke Herder werkt als curriculumexpert Nederlands in het vo bij SLO. 

Mariƫtte Hoogeveen

Mariëtte Hoogeveen werkt als leerplanontwikkelaar voor het taalonderwijs in het PO

SLO

Marleen van der Lubbe

Marleen van der Lubbe is als Programmamanager van de peilingsonderzoeken (Peil.onderwijs) werkzaam bij de directie Kennis van de Inspectie van het Onderwijs.

Carlijn Pereira

Carlijn Pereira werkt als beleidsadviseur bij de Nederlandse Taalunie.

Joanneke Prenger

Joanneke Prenger werkt als curriculumexpert taal in het basisonderwijs bij SLO en coördineert het Landelijk Netwerk Taal. 

Daphne van Weijen

Daphne van Weijen werkt als universitair docent voor de vakgroep Domein Specifiek Leren en de Lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam waar zij onderzoek doet naar taalonderwijs en schrijven in het primair en voortgezet onderwijs.