Graag nodigen SLO en de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) je uit voor een bijeenkomst ter gelegenheid van de publicatie van het rapport Peil.Schrijfvaardigheid einde (speciaal) basisonderwijs op donderdag 4 maart 2021.


Hoe vaardig zijn leerlingen aan het einde van het basisonderwijs (bo) en speciaal basisonderwijs (sbo) op het gebied van teksten schrijven, ook in relatie tot eerder peilingsonderzoek in 2009? En hoe ziet het schrijfonderwijs op bo- en sbo-scholen eruit en welke kenmerken daarvan hangen samen met de prestatieverschillen tussen leerlingen? In Peil.Schrijfvaardigheid zijn de antwoorden op deze vragen met behulp van verschillende instrumenten in kaart gebracht.


Na een presentatie van de resultaten van Peil.Schrijfvaardigheid is er kort de gelegenheid om vragen te stellen en over de uitkomsten in gesprek te gaan. Na een pauze vervolgen we met diverse presentaties over het vormgeven van het schrijfonderwijs.

Locatie

Online (via Teams)

Contactpersoon

Lucy Besseler

Tarieven

  • teksten schrijven in het (speciaal) onderwijs: € 0

Betaling mogelijk via:

  • iDEAL
  • MasterCard
  • Visa