Programma Online landelijke netwerkdag taal in het basisonderwijs (deel 2)

 • Opening | welkom
 • Het volgen van de schrijfontwikkeling, hoe doe je dat?
 • Pauze
 • Keuzeprogramma
 • Opening | welkom

 • Het volgen van de schrijfontwikkeling, hoe doe je dat?

  Het beoordelen van schrijfproducten is niet simpelweg een kwestie van goed of fout en wordt door leraren vaak als lastig en tijdrovend ervaren. Bij het schrijven van een tekst spelen veel factoren een rol: inhoud, organisatie en structuur, taalgebruik en stijl, en taalverzorging. Al deze onderdelen spelen een rol bij de communicatieve effectiviteit van een tekst en zijn daardoor niet los van elkaar te zien. Daar komt bij dat schrijfopdrachten veel van elkaar kunnen verschillen, qua genre of onderwerp. Een leerling die veel fantasie heeft, kan veel beter zijn in het schrijven van verhalen dan in het schrijven van een informatieve tekst. In mijn bijdrage bespreek ik hoe je het niveau van schrijfvaardigheid van een leerling kunt bepalen en hoe je zicht houdt op zijn/haar schrijfontwikkeling.

  Monica Koster is onderzoeker, ontwikkelaar en adviseur op het gebied van taalonderwijs. In 2016 promoveerde zij op haar onderzoek naar Tekster, een lesmethode voor schrijfvaardigheid. Zij maakt deel uit van de stuurgroep van het Landelijk Netwerk Taal en is sinds dit jaar hoofdredacteur van het tijdschrift MeerTaal

 • Pauze

 • Keuzeprogramma

  (Zelf-) evalueren van spreken, gesprekken en schrijfproducten
  Schrijfportfolio; hulpmiddel bij het volgen van de schrijfontwikkeling van je leerlingen