Hoe kun je leerlingen door observatie volgen en ondersteunen in hun ontwikkeling van mondelinge taalvaardigheid en schrijfvaardigheid? Waar kijk je naar bij verschillende genres binnen deze domeinen? Deze vragen waren uitgangspunt in een ontwikkelonderzoek samen met leerkrachten, waarbij observatie-instrumenten voor een aantal genres binnen deze moeilijk meetbare domeinen zijn ontwikkeld. Inmiddels zijn deze instrumenten in een vervolgproject doorontwikkeld tot zelfevaluatie-instrumenten voor leerlingen in midden- en bovenbouw van het basisonderwijs, waarmee leerlingen zelf inzicht kunnen krijgen in hun eigen ontwikkeling.
In de presentatie zullen we ingaan op de achtergronden van deze instrumenten, welke rol ze kunnen spelen bij formatieve evaluatie en wat gebruik van dergelijke instrumenten oplevert (op basis van ervaringen).
Sjoeke Faasse is docent taal bij de pabo van NHL Stenden Hogeschool en lid van het lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid.
Maaike Pulles is als onderzoeker verbonden aan het lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid van NHL Stenden Hogeschool.

Tijd en locatie

  • 94 van 200 plaatsen beschikbaar
 • Sjoeke Faasse

  NHL Stenden Hogeschool
  Docent taal Pabo en lid van het lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid
 • Maaike Pulles

  NHL Stenden Hogeschool
  Onderzoeker aan het lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid