15.00 uur         Opening Joanneke Prenger

15:05 - 15:50   Lezing Monica Koster |  Het volgen van de schrijfontwikkeling, hoe doe je dat?

via: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGIxNmQ0OTctMjAyNy00MmViLWIyMjktNjM0MDljZWY2NzI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220bcc1f82-0481-474c-adff-2e03d3c97b9a%22%2c%22Oid%22%3a%2254ce75af-d8a4-4a41-b692-129080e4ee5c%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

15:50 - 16:00   Pauze

-----------------------------------

16:00 - 16:45   Sessie Bart van der Leeuw en Mireille Louwers | Schrijfportfolio; hulpmiddel bij het volgen van de schrijfontwikkeling van je leerlingen

via: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTg3ODFiZGItY2NjNC00MzZmLWEyMDctMzY2NTRhNjRhOWU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220bcc1f82-0481-474c-adff-2e03d3c97b9a%22%2c%22Oid%22%3a%2254ce75af-d8a4-4a41-b692-129080e4ee5c%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

-----------------------------------

16:00 - 16:45   Sessie Maaike Pulles en Sjoeke Faasse | (Zelf-) evalueren van spreken, gesprekken en schrijfproducten

via: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTU4NTBjN2QtMGM4Zi00ZWU1LTliZTctNDIwNWU1YjMzYTI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220bcc1f82-0481-474c-adff-2e03d3c97b9a%22%2c%22Oid%22%3a%2254ce75af-d8a4-4a41-b692-129080e4ee5c%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

 

We werken in Microsoft Teams Live Event en willen je graag de volgende spelregels meegeven:

  • Als het Event nog niet is begonnen, is het beeld nog zwart. We proberen op de afgesproken tijd te starten. Log zelf dus om 14.55 uur vast in!
  • Gebruik de chat (Vraag en antwoord voor gebruikers) voor vragen en opmerkingen. Er is iemand van de stuurgroep die de chat in de gaten houdt en de vragen aan de spreker zal stellen.

         

Locatie

ONLINE

Contactpersoon

Lucy Besseler

Tarieven

  • gratis: € 0

Betaling mogelijk via:

  • iDEAL
  • MasterCard
  • Visa