Het schrijfonderwijs is de laatste jaren volop in ontwikkeling. Er is meer aandacht voor het schrijfproces, met name voor de verschillende fasen plannen, formuleren en reviseren. Er is meer aandacht voor de kracht van de tekstbespreking, ofwel voor de feedback van leraar en leerlingen. En ten slotte is er meer aandacht voor het volgen van de schrijfontwikkeling van leerlingen met behulp van formatieve evaluatie. Met name op dat laatste punt biedt het werken met een schrijfportfolio interessante mogelijkheden.

In een schrijfportfolio verzamelt de leerling (meerdere versies) van zijn geschreven teksten, instrumenten die het schrijfproces ondersteunen, verslagen van tekstbesprekingen, enzovoort. Het portfolio biedt leerling en leerkracht aanknopingspunten om te reflecteren op de keuze van leerdoelen en de mate waarin die leerdoelen zijn bereikt. Kortom, het portfolio brengt het schrijfleerproces van de leerling in beeld.
Basisschool De Regenboog in Schijndel is in het voorjaar van 2020 gestart met het werken met schrijfportfolio’s. We doen verslag van de eerste ervaringen.

Mireille Louwers is intern begeleider en lid van het begeleidingsteam van BS De Regenboog in Schijndel.
Bart van der Leeuw is vakexpert Nederlands & taalontwikkelend leren bij SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling.

Tijd en locatie

    • 155 van 200 plaatsen beschikbaar