Sprekers

Sjoeke Faasse

NHL Stenden Hogeschool
Docent taal Pabo en lid van het lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid

Monica Koster

Onderzoeker, ontwikkelaar en adviseur op het gebied van taalonderwijs

Bart van der Leeuw

SLO
Vakexpert Nederlands & taalontwikkelend leren

Mireille Louwers

BS De Regenboog, Schijndel
Intern begeleider en lid van het begeleidingsteam

Maaike Pulles

NHL Stenden Hogeschool
Onderzoeker aan het lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid