Programma Waar 10-14 onderwijs elkaar ontmoet

 • Opening/welkom
 • Ronde 1 Kennis delen
 • Pauze
 • Ronde 2 Kwaliteitsverbetering
 • Diner
 • Ronde 3 Leerlijnen
 • Afsluiting
 • Opening/welkom

 • Ronde 1 Kennis delen

  Een samensmelting van ervaring en expertise. In een vraag- en antwoordspel proberen we op alle vragen die jullie hebben antwoorden te vinden. Ook jullie ervaring en expertise is nodig om op de vragen van andere leraren en schoolleiders antwoord te geven.

  ‘Leerlingen een stem geven in hun onderwijs moet gebaseerd zijn op de overtuiging dat dit waardevol is om te doen. Daarnaast is het een onderwijsactiviteit die vraagt om oefening en een duidelijke structuur.
  Jeroen Bron, SLO en promovendus Universiteit voor Humanistiek.

 • Pauze

 • Ronde 2 Kwaliteitsverbetering

  Jeroen Bron, gepromoveerd op het thema student-voice neemt ons mee in zijn ervaringen met scholen waar leerlingen meer zeggenschap krijgen over het curriculum. Na zijn inleiding gaan we vanuit het perspectief leerling, leraar, curriculum en organisatie ontdekken hoe de kwaliteit van 10-14 onderwijs te verhogen. Samen werken we aan het verbeteren van kwaliteit vanuit de focus van de leerling, de leraar, de schoolleider en de inhoud.

  Annelies Robben, netwerkregisseur onderwijsroute 10-14 Zwolle:Leerlingen een stem geven lijkt makkelijk, maar dat is het niet. Tieners onderhandelen de hele dag, het is de kunst om de leerling serieus te nemen en daarnaast ook de doelen te behalen die je met jouw onderwijs voor ogen hebt.’

 • Diner

 • Ronde 3 Leerlijnen

  Vakexperts van SLO op de verschillende domeinen gaan met jullie werken aan het verbeteren van doorlopende leerlijnen.
  Ook kijken we hoe leerlingen meer in de lead komen.

 • Afsluiting