De ideale 10-14-docent: Welke kennis, vaardigheden en houding heeft deze docent?

In deze workshop maken we een profielbeschrijving en bespreken deze met een 10-14-docent: zal hij zichzelf herkennen?
Wat wil hij vanuit zijn praktijk toevoegen aan deze profielbeschrijving?

Tijd en locatie

    • 9 van 30 plaatsen beschikbaar