Netwerken met de conferentiedeelnemers, vragen stellen aan de experts.

In deze ronde zoeken we samen naar antwoorden op de vragen die jullie gesteld hebben bij aanmelding.

Vragen die binnen gekomen zijn op dit thema:
Hoe zorg je voor goede doorlopende leerlijnen, in vakken en voor thema’s, hoe waarborg je de doorgaande lijn en hoe verbindt je po en vo.
Ook de vraag kan de doorlopende leerlijn van curriculum.nu al worden ingezet?

Tijd en locatie

    • Groene zaal
      vol