Hoe kunnen we met behulp van een herziene en uitgebreide leerdoelkaart taalbeschouwing dit domein niet wegzetten in losse lesjes, maar geïntegreerd aanbieden?
Niet alleen in het leergebied Nederlands, maar door alle leergebieden heen.

Tijd en locatie

    • 13 van 20 plaatsen beschikbaar