Sessies

Subplenaire lezing: Beter Schrijfonderwijs! (Seinhorst en Besselink)

De afgelopen jaren verschenen er twee nieuwe multimediale onderwijspakketten waarmee de leerkracht in het primair onderwijs kwalitatief goede schrijfactiviteiten kan uitvoeren met zijn leerlingen. De uitgangspunten achter deze onderwijspakketten worden toegelicht, waarbij met name aandacht zal worden besteed aan de wijze waarop de instructies in schrijven aan kracht kunnen winnen. Dit gebeurt door gebruik te maken van genredidactiek in combinatie met modelling. Voor dit laatste zijn in het pakket tal van videoclips opgenomen waarin leerlingen hardop denkend vertellen hoe ze een schrijfprobleem aanpakken. We presenteren de onderwijspakketten: een eerste gericht op het verhalende genre: ‘Mijn Pen Heeft Iets te Vertellen’, het tweede gericht op het betogende genre: ‘Ik vind iets, en jij…?’. Ook wordt ingegaan op gebruikerservaringen. Tijdens de workshop krijgt u de gelegenheid om beide pakketten te beoordelen op hun praktische waarde.

Sprekers

  • Eric Besselink

Subplenaire lezing: Het potentieel van productieve interactie: succesvol taal leren vanaf het prille begin (Frijns)

Jonge kinderen met een etnische minderheidsachtergrond, zoals Turkse kleuters die in Vlaanderen of Nederland opgroeien, leren heel vlug nieuwe woorden zodra ze veel taal horen, zegt men vaak. Niet elk type gesprek is echter even succesvol. In ons onderzoek hebben we een relatie gevonden tussen leerkrachten die kleuters met name productief aanspreken, wat betekent dat zij kinderen veel ruimte geven om eigen ideeën in te brengen, en sterkere tweedetaalverwerving vergeleken met leerkrachten die hun leerlingen non-productief aanspreken. Non-productieve interactie is het type interactie dat we allemaal kennen van het onderwijs: de leerkracht stelt een vraag en de leerling moet het correcte antwoord (en geen ander) geven. Non-productieve interactie is echter minder succesvol dan productieve interactie als het gaat om het leren van een tweede taal. We hebben bovendien gevonden dat kinderen die niet aan productieve gesprekken deelnemen maar wel de mogelijkheid hebben om die gesprekken tussen de leerkracht en andere kinderen af te luisteren eveneens nieuwe woorden leren. Zo vonden we dat het afluisteren van productieve gesprekken beter werkte voor kinderen die niet graag naar school gaan dan voor kinderen die wel graag naar school gaan.

Sprekers

  • Carolien Frijns

Workshop: Functioneel toepassen van leesstrategie├źn bij het voeren van literaire gesprekken (Cornelissen)

Leerlingen uit het basisonderwijs die deelnemen aan literaire gesprekken ontwikkelen zich in het verwoorden van hun belevingen, interpretaties en beoordelingen. Ze gaan meer en meer verschillende soorten vragen stellen, ze maken mindmaps ter oriëntering op het boek dat ze met de hele klas gaan lezen en na afloop om hun lees- en gesprekservaringen te ordenen. De literaire gesprekken, zes gesprekken over een boek, zijn opgebouwd volgens een vast stramien, met als uitgangspunt de opmerkingen die de lezers tijdens het lezen maken over hun eigen leeservaringen.
Het doel van deze presentatie is inzicht over de opzet en waarde van literaire gesprekken, vaardigheden om deze gesprekken uit te voeren en meningsvorming over de plaats van deze gesprekken in het leesonderwijs.
Graag ga ik met u in discussie over de mogelijkheid en wenselijkheid om leesstrategieën niet meer aan te leren via methodes begrijpend lezen, maar deze en andere leesvaardigheden op een motiverende manier te ontwikkelen door samen met leerlingen een viertal jeugdboeken te lezen en met elkaar te bespreken.

Sprekers

  • Gertrud Cornelissen

Workshop: Taal zonder een lees- en taalmethode, kan dat eigenlijk wel? (Koster) (VOL)

In ons werk als nascholers werken wij met teams en leerkrachten die graag, zonder een methode, een beredeneerd, breed aanbod voor taal ontwerpen. Zij doen dit omdat ze de meerwaarde ervan ervaren.
Het integreren van taaldoelen in een thema zorgt voor een betekenisvol aanbod, waarbij het doel tweezijdig is: de kinderen leren taal en vakinhoud. In deze workshop krijgen de deelnemers aan de hand van twee goede praktijken inzicht in deze ontwikkelingsgerichte aanpak. Wij kijken naar een uitwerking van het leesonderwijs in groep 3 bij het thema ‘Licht en donker’ en wij nemen een kijkje in een school voor speciaal basisonderwijs. Het team van deze school zet de eerste stappen op het pad van Thema’s en Taal vanuit de wens kinderen actievere taalleerders te laten zijn. Zien of dat lukt?

Sprekers

  • Gerri Koster