Programma Inspiratiebijeenkomst persoonsvorming: handvatten voor school- en curriculumontwikkeling

  • Inloop
  • Welkom
  • Persoonsvorming op school
  • Workshopronde 1
  • Lichte avondmaaltijd
  • Workshopronde 2
  • Afsluiting
  • Netwerkborrel