Over (persoons)vorming en identiteitsontwikkeling op school bestaan veel verschillende theorieen en praktijken. In het kader van één inspiratiemiddag kunnen die niet allemaal een even groot podium krijgen. Om de veelheid in 'het veld' toch te onderstrepen én te ondersteunen is voorzien in een 'zeepkistensessie'. Het doel van die sessie is een snelle uitwisseling van ideeën, van tips en trucs en inspirerende schoolpraktijken.

Alle deelnemers krijgen de ruimte voor een 'pitch' van drie minuten, over wat hen boeit of wat ons bindt – rond (persoons)vorming natuurlijk. SLO-er Ger Mossel, die veel gewerkt heeft rond persoonsvorming en/in bewegingsonderwijs, geeft iedereen gelijkeljk de vloer en zal de verschillende bijdragen met behulp van de zaal nader bevragen en verder verbinden. Deze sessie is ideaal voor wie veel inspiratie wil krijgen (of geven), en zich snel wilverbinden met anderen.

NB. Wie nu al weet dat zij/hij wil 'pitchen' kan dat bij aanmelding direct doorgeven.

Tijd en locatie

    • 30 van 30 plaatsen beschikbaar