November 2016 publiceerde SLO een verkennende notitie over persoonsvorming als curriculaire uitdaging. Alderik Visser gaat in op verschillende concepten die daarin zijn uitgewerkt, en de praktijken waar ze op scholen concreet mee zijn verbonden. Met jullie wil hij op zoek naar nóg andere ingangen op persoonsvorming, pedagogiek en het curriculum, om samen een nog rijker en verfijnder palet aan mogelijkheden te ontwikkelen.

Drs. Alderik Visser is leerplanontwikkelaar bij SLO.

Tijd en locatie

    • Leerhuis Erwin Olaf
      vol
    • Leerhuis Erwin Olaf
      12 van 30 plaatsen beschikbaar

Deelnemers