Programma De toekomst van het curriculum: wat heeft de school nodig?

 • Inloop met koffie/thee en broodjes
 • Opening
 • Inleiding: Curriculumontwikkeling op school
 • Interview: twee schoolvoorbeelden
 • Werkgroepronde
 • Oogsten aanbevelingen / aanbieden van de uitkomsten
 • Afsluiting/borrel
 • Inloop met koffie/thee en broodjes

 • Opening

  De conferentie wordt geopend door dagvoorzitter Sanne Tromp. Hij zal kort de aanleiding, het verloop van de middag en het belang van deze bijeenkomst schetsen.

  Sanne Tromp is werkzaam als directeur innovatie bij SLO, nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling. SLO ontwikkelt in opdracht van de samenleving en samen met het onderwijsveld de doelen, kaders en instrumenten waarmee scholen hun opdracht vanuit een eigen visie kunnen vervullen. In haar activiteiten zoekt SLO actief de verbinding en samenwerking met leraren, schoolleiders, bestuurders en met de organisaties die hen vertegenwoordigen. Voordat Sanne bij SLO kwam werken, was hij werkzaam bij de Universiteit Utrecht waar hij een instituut en netwerk oprichtte waarin VO-scholen, de hogeschool en de universiteit samenwerkten aan curriculumontwikkeling, leergemeenschappen voor leraren en schoolleiders en verrijkingsprogramma’s voor havo en vwo leerlingen.

 • Inleiding: Curriculumontwikkeling op school

  Stéfanie van Tuinen is werkzaam als leerplanontwikkelaar bij SLO, nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling. Zij is projectleider van het project 21e eeuwse vaardigheden en projecten op het gebied van kunst- en cultuuronderwijs. Naast onderwijs in vakoverstijgende vaardigheden en kunst en cultuur, houdt zij zich bezig met onderwijsthema's als curriculumontwikkeling en leraren, talentontwikkeling, samenhang en doorlopende leerlijnen. Voordat zij bij SLO kwam werkte Van Tuinen ruim 15 jaar als docent beeldende vorming, ckv en als zorgcoördinator. Zij is tevens beeldend kunstenaar en dichter.

  Tijdens de inleiding vertelt Stéfanie van Tuinen over de basics van curriculumontwikkeling vanuit het perspectief van haar functie als leraar. Daar overheen spiegelt ze haar ervaringen als leerplanontwikkelaar: spreken we een gemeenschappelijke taal, wat verstaan we onder curriculumontwikkeling en hoe geven we er vorm aan?

  Haar motto is:

  Probeer niet anderen te leren ontwerpen.
  Leer hen de grondbeginselen.

  Frank Loyd Wright

 • Interview: twee schoolvoorbeelden

  Dagvoorzitter Sanne Tromp Sanne Tromp interviewt Mohamed Benziane van RK De Regenboog Rotterdam en Olivier van Beekum van het Corderius College Amersfoort over curriculumontwikkeling bij hen op school: waar liepen zij tegenaan in het ontwikkelproces en hoe hebben zij het tot een succes gemaakt?

 • Werkgroepronde

  De kern van de conferentie (van 14.30 uur-16.00 uur) bestaat uit het bespreken van praktijkvoorbeelden in werkgroepen. Er zijn vertegenwoordigers van 16-18 scholen aanwezig die een casus inbrengen. Deelnemers gaan uiteen in acht à negen werkgroepen waarbinnen steeds twee schoolvoorbeelden - gekoppeld aan curriculumontwikkeling en het werk van educatieve organisaties - besproken worden.

  14.30 - 14.35 uur Korte introductie deelnemers en werkwijze

  14.35– 14.50 uur

  Presentatie 1: school brengt casus in

  14.50 – 15.10 uur

  Discussieronde: verbinding casus en de educatieve organisaties

  15.10 – 15.15 uur

  Opbrengsten afronden: aanbevelingen, vragen, tips

  15.15 – 15.30 uur

  Presentatie 2: school brengt casus in

  15.30 – 15.50 uur

  Discussieronde: verbinding casus en de educatieve organisaties

  15.50 – 15.55 uur

  Opbrengsten afronden: aanbevelingen, vragen, tips

  15.55 – 16.00 uur

  Afsluiting

   

  Scholen die een casus inbrengen zijn:

  PO VO

  De bloeiende Betuwe

  Candea College

  De Tjongerwerven

  Dr. Nassau College

  De Huet

  Amadeus Lyceum

  De Achtbaan

  Pallas Athene

  Dr. Schaepmanschool

  Corderius College

  De Venen

  Inspecteur S. de Vriesschool

  De Regenboog, Rotterdam

  De Nieuwe Internationale School Esprit

  Brederoschool, Groningen Kennemer College

 • Oogsten aanbevelingen / aanbieden van de uitkomsten

  Deelnemers gaan in werkgroepen uiteen om te bespreken welke factoren helpen om de ontwikkeling van het curriculum op scholen tot een succes te maken. De uitkomsten geven zij mee aan leraren, schoolleiders en bestuurders. Ook doen ze aanbevelingen aan educatieve partijen die actief betrokken zijn bij curriculumontwikkeling in scholen: toetsontwikkelaars, lerarenopleiders, beleidsmakers, onderzoekers, PO-Raad, VO-raad, AVS, Onderwijscoöperatie, SLO en vertegenwoordigers van educatieve uitgeverijen, vakverenigingen en ondersteuningsinstanties. Hiertoe gaan tijdens de slotsessie leraren en schoolleiders in gesprek over de aanbevelingen met Paul Rosenmöller (VO-raad), Anko van Hoepen (PO-Raad), Petra van Haren (AVS), Joost Kentson (Onderwijscoöperatie), Jindra Divis (SLO), Annemarie Kaptein (EDventure), Stephan de Valk (GEU) en Alida Oppers (OCW).

  Leraren en schoolleiders lichten de opbrengsten in deze plenaire slotsessie toe. Dagvoorzitter Sanne Tromp zoomt in op 6 praktijkvoorbeelden (3x po en 3x vo) en de aanbevelingen die op basis daarvan geformuleerd zijn. Na de toelichting van de rapporteurs zal de dagvoorzitter vervolgens een aantal bestuurlijk vertegenwoordigers vragen om inhoudelijk te reageren op de uitkomsten, met elkaar in gesprek te gaan, en hun visie ten aanzien van de praktijkvoorbeelden met de aanwezigen te delen. Tot slot zal ook kort de gelegenheid gegeven worden aan de zaal om te reageren.

 • Afsluiting/borrel