Sprekers

Suzanne Bogaerds

Dr. Suzanne Bogaerds-Hazenberg werkt als onderzoeker op het gebied van effectief leesonderwijs. Het stimuleren van diep tekstbegrip bij informatieve teksten (lezen-om-te-leren) stond in haar promotieonderzoek centraal. Momenteel werkt ze aan en onderzoek naar close reading. Suzanne ziet haar rol vooral als bruggenbouwer: om de kennis over goed leesonderwijs niet alleen in wetenschappelijke artikelen en de spreekwoordelijke bureaula te laten belanden, organiseert Suzanne workshops en studiedagen voor leerkrachten om haar kennis breed met de praktijk te delen.

Nataschenka le Clercq

Mijn naam is Nataschenka le Clercq en ik ben opgeleid als theaterdocent. Vanuit die achtergrond ben ik sinds ongeveer 15 jaar werkzaam binnen het primair onderwijs. Eerst als kunstdocent, later steeds meer als trainer van leerkrachten en vakgenoten. Sinds ongeveer 6 jaar werk ik bij Rozet in Arnhem als adviseur en trainer op het gebied van Taal, Kunst en Erfgoed. Bij Rozet heb ik de kans gekregen om mij te verdiepen in de achtergronden van leesbevordering. Zo kreeg ik inzicht in de rijkdom die de integratie van leesbevordering en cultuureducatie kan bieden. Binnen het Arnhemse primair onderwijs begeleid ik trajecten op het gebied van cultuureducatie en op het gebied van leesbevordering. Daarbij kijk ik altijd met scholen én culturele partners naar waar en hoe kunst en leesplezier elkaar kunnen verrijken en versterken.

Yra van Dijk

Prof.dr. Yra van Dijk is modern letterkundige en gasthoogleraar aan instituut LUCAS van de Universiteit Leiden. Ze neemt deel aan het onderzoeksproject LeesEvolutie (UU) en publiceert in boeken, tijdschriften en kranten, onder andere over literatuuronderwijs en ontlezing (Omdat lezen loont. Op naar effectief leesonderwijs, Pica, 2022).

Yvonne Dijkstra

Yvonne Dijkstra is taal- en opleidingsdocent bij de Opleiding tot Leraar Basisonderwijs, NHL Stenden locatie De Eekhorst in Assen. Ze geeft colleges over taaldidactiek en jeugdliteratuur. Haar liefde voor jeugdliteratuur brengt ze graag op studenten over, ook via sociale media.

Jacqueline Evers-Vermeul

Jacqueline Evers-Vermeul werkt als universitair hoofddocent bij het Departement Talen, Literatuur en Communicatie aan de Universiteit Utrecht. Zij doet onderzoek naar de didactiek in lees- en schrijfonderwijs, en naar de begrijpelijkheid van teksten: welke kenmerken maken teksten of toetsvragen lastig te begrijpen, hoe komt dat en wat betekent dit voor de onderwijspraktijk?

Hilde Kooiker

Hilde Kooiker-den Boer is senior onderzoeker in het lectoraat Excellence and Innovation in Education van HZ University of Applied Sciences in Vlissingen. Zij is als buitenpromovenda verbonden aan de Universiteit Utrecht. In haar promotieonderzoek onderzocht zij op welke manier lees- en schrijfonderwijs geïntegreerd kunnen worden binnen natuur & techniek en wat de effecten zijn van deze vakintegratie. De focus ligt hierbij op het aanleren van kennis over tekststructuur.

Rigoberta Mejia Sian

Rigoberta Mejia Sian van OBS De Kaleidoskoop is leescoördinator, leerkrachtondersteuner en initiator van de Leesclub van Leesbevorderaars in de bibliotheek van Utrecht.

Joanneke Prenger

Lisa van der Sande

Lisa van der Sande heeft als promovendus en post-doc onderzoeker gewerkt op de Vrije Universiteit Amsterdam, waar zij onderzoek deed naar leesmotivatie en leesbevordering. In haar proefschrift heeft ze verschillende redenen voor infrequent lezen onderzocht bij leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs. Sinds januari 2024 is ze werkzaam als onderzoeker Taal bij het lectoraat Urban Care and Education van Windesheim Almere.

Sander Veenema

Sander Veenema is taal- en opleidingsdocent bij de Opleiding tot Leraar Basisonderwijs, NHL Stenden locatie De Eekhorst in Assen. Hij geeft colleges over taaldidactiek en jeugdliteratuur. Sinds een aantal jaren coördineert hij er ook de Minor Jeugdliteratuur. Jeugdliteratuur is zijn grote passie en anderen enthousiast maken voor mooie boeken is zijn tweede natuur.

Marij Veldman

Dr. Marij Veldman werkt als universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze doet onderzoek naar effectief onderwijs. Thema’s waar zij zich mee bezig houdt zijn o.a. taal- en leesonderwijs, samenwerkend leren, professionele leergemeenschappen en leiderschap in onderwijsorganisaties. In haar onderzoek vindt ze het belangrijk om dicht bij de onderwijspraktijk te staan, bijvoorbeeld door gezamenlijk na te denken over interessante onderzoeksvragen en door kennis uit onderzoek toegankelijk te maken voor praktijkprofessionals.

Anna Woltz

Anna Woltz (1981) heeft 28 kinder- en jeugdboeken geschreven die vertaald worden in 28 talen. Haar boek Gips werd bekroond met de Gouden Griffel 2016, Alaska en De tunnel kregen allebei een Zilveren Griffel. Voor de Kinderboekenweek 2019 schreef Anna het Kinderboekenweekgeschenk Haaientanden. Wekelijks bezoekt ze scholen, bibliotheken en PABO’s om te vertellen over haar boeken en het leesplezier te vergroten.

Foto van Anne Woltz gemaakt door: fotograaf Carli Hermés