Goed kunnen lezen is een essentiële vaardigheid in de kennismaatschappij van tegenwoordig. ‘Begrijpend lezen’ is dan ook een groot onderdeel in het curriculum Nederlands, en speelt eveneens een belangrijke rol bij andere vakken. Maar wanneer is er eigenlijk sprake van tekstbegrip en hoe komt dat begrip van een tekst tot stand? Aan de hand van een kennisclip van Anne Helder en Paul van den Broek duiken we het brein van de lezer in en bespreken we wat er in de wetenschap verstaan wordt onder 'tekstbegrip'. Daarbij staan we ook stil bij de praktische vertaalslag naar de klas: hoe kunnen we ervoor zorgen dat leerlingen de lat hoog leggen om een tekst te begrijpen?  

Tijd en locatie

    • Flamingo
      vol