Sessies

Het toetsen van leesvaardigheid, hoe doe je dat? (VOL)

Vraag 1: welk signaalwoord staat in de derde zin van alinea 4? Zulke toetsvragen toetsen niet of de leerlingen de inhoud van de tekst hebben begrepen. Daarvan zijn we inmiddels op de hoogte. Maar op welke manier kun je dan wél grondig tekstbegrip toetsen? En hoe kun je het niveau van reflecteren en evalueren bij leesvaardigheid meten? Juist dat blijken immers knelpunten te zijn voor jongeren volgens de PISA-resultaten van 2018. Aan de hand van een kennisclip van Joyce Gubbels bespreken we wat er bekend is in de literatuur over het toetsen van leesvaardigheid, het evalueren van en reflecteren op teksten, én we vertalen deze kennis naar praktische lesactiviteiten in de klas.

Sprekers

  • Anke van Oosterhout

LEES-kaarten (Lees Eenvoudig En Snel): Leesonderwijs verweven met andere vakken

Willen jullie op school meer betrokkenheid bij leesvaardigheid van andere vakken? En vraag je je af hoe dat dan vormgegeven zou kunnen worden? Schrijf je dan in voor onze workshop! Wij hebben een waaier met nieuwe (vak)specifieke leeskaarten ontwikkeld voor gebruik bij de vakken Nederlands en geschiedenis. De kaarten zijn wetenschappelijk verantwoord en sluiten aan bij de leespraktijk van beide vakken. Wij hebben hiermee ons leesonderwijs opnieuw vormgegeven. Dit leverde bij ons grote succeservaringen op. Graag delen we onze bevindingen én gaan we in gesprek over het nut van vakspecifieke leesinstructie via leeskaarten.  

Sprekers

  • Marga van Gils
  • Benny Sprangers

Rijke teksten modelen bij Nederlands én bij economie

De teksten bij economie zijn dusdanig zo verarmd dat er van samenhang geen sprake is. Voor een goede begripsvorming kun je als docent zelf aan de slag om de voorkennis van de leerlingen te vergroten. Wij hebben daarom een geïntegreerde lessenserie ontwikkeld en deze bestaat uit rijke teksten die aansluiten bij de onderwerpen uit de vakinhoud van het vak economie. In deze workshop delen wij onze ervaringen over het modelen van rijke teksten. Ook geven wij praktische tips die je in je lessen kunt toepassen.  

Sprekers

  • Alex Buiks
  • Maja van Hassel

Samen aan de slag - één lijn voor leesvaardigheid

Het lijkt heel simpel: met je collega’s hetzelfde doen als het gaat om leesvaardigheid. In onze praktijk ontdekten we echter dat we wel allemaal hetzelfde deden (doorgaans het volgen van de methode), maar dat wij en onze leerlingen dat niet de leukste lessen vonden. Sterker nog: het was saai. Dus tijd voor een andere aanpak. We ontwikkelden eerst samen een les. En we werden enthousiast. Op basis van de uitgangspunten van deze les ontwikkelden we met onze vakgroep een gezamenlijke visie op leesvaardigheid. Vervolgens vertaalden we deze visie naar een leerlijn voor leesvaardigheid met daarin inhoudelijke doelen en didactische uitgangspunten. In deze workshop nemen we deelnemers graag mee in dit proces en zetten we ze aan de slag met hun visie op leesvaardigheid.

Sprekers

  • Melanie Philips
  • Jolanda van der Ven