Vraag 1: welk signaalwoord staat in de derde zin van alinea 4? Zulke toetsvragen toetsen niet of de leerlingen de inhoud van de tekst hebben begrepen. Daarvan zijn we inmiddels op de hoogte. Maar op welke manier kun je dan wél grondig tekstbegrip toetsen? En hoe kun je het niveau van reflecteren en evalueren bij leesvaardigheid meten? Juist dat blijken immers knelpunten te zijn voor jongeren volgens de PISA-resultaten van 2018. Aan de hand van een kennisclip van Joyce Gubbels bespreken we wat er bekend is in de literatuur over het toetsen van leesvaardigheid, het evalueren van en reflecteren op teksten, én we vertalen deze kennis naar praktische lesactiviteiten in de klas.

Media & Downloads

Tijd en locatie

    • Flamingo
      vol