Willen jullie op school meer betrokkenheid bij leesvaardigheid van andere vakken? En vraag je je af hoe dat dan vormgegeven zou kunnen worden? Schrijf je dan in voor onze workshop! Wij hebben een waaier met nieuwe (vak)specifieke leeskaarten ontwikkeld voor gebruik bij de vakken Nederlands en geschiedenis. De kaarten zijn wetenschappelijk verantwoord en sluiten aan bij de leespraktijk van beide vakken. Wij hebben hiermee ons leesonderwijs opnieuw vormgegeven. Dit leverde bij ons grote succeservaringen op. Graag delen we onze bevindingen én gaan we in gesprek over het nut van vakspecifieke leesinstructie via leeskaarten.  

Tijd en locatie

    • Werf
      9 van 30 plaatsen beschikbaar