Sessies

De leescirkel in vogelvlucht | Helga van de Ven en Anne van Buul

De leescirkel in vogelvlucht
De dalende lees- en schrijfvaardigheid van jongeren is voor een groot deel te wijten aan het feit dat kinderen minder lezen en niet gemotiveerd zijn om te lezen. De overheid roept scholen, schrijvers en bibliotheken dan ook op tot een leesoffensief om kinderen leesplezier bij te brengen en levenslange lezers van hen te maken. Een leesoffensief op scholen kan alleen vorm krijgen als er tijd geïnvesteerd wordt in het ontwerpen van effectieve leesdidactiek. In deze bijdrage introduceren we drie effectieve didactische principes rondom lezen, gebaseerd op de leescyclus van Chambers: selecteren, lezen en reageren

Sprekers

  • Helga van de Ven en Anne van Buul

Focus op begrip | Mariëtte Konink, Charlotte de Wit, Karin Weghorst

IKC De Borgh in Hengelo werkt met kernconcepten. Zij bieden de leerstof zoveel mogelijk in samenhang aan, zodat de inhoud betekenis krijgt en kinderen leren hoe ze kennis kunnen gebruiken en verder ontwikkelen.  De methodiek voor begrijpend lezen Focus op begrip (ontwikkeld door Anneke Smits en Erna van Koeven, Hogeschool Windesheim) sluit heel goed aan bij deze werkwijze. Focus werkt vanuit een multiperspectivisch thema en is erop gericht om de taal- en kennisbasis van leerlingen te verrijken. Dat gebeurt door het dagelijks voorlezen uit goed geschreven fictieboeken, het dagelijks vrij lezen in taalrijke fictieboeken (of non-fictie met een rijke verhaalstructuur) en het werken met conceptueel coherente authentieke tekstverzamelingen over hetzelfde thema, die oplopen in moeilijkheidsgraad. Samen nadenken en schrijven naar aanleiding van de inhoud van de boeken en teksten is een essentieel onderdeel van deze methodiek.

Sprekers

  • Mariëtte Konink
  • Karin Weghorst
  • Charlotte de Wit

Waarom zou je lezen? | Petra Moolenaar

Waarom zou je lezen?

Wat heb je nou aan het lezen van boeken. Je kunt toch ook naar een film kijken.

Een workshop waarin gebaseerd op onderzoeksresultaten van mijn promotieonderzoek ‘Eerste hulp bij jeugdliteratuur’ met actieve werkvormen wordt getoond hoe kennis van verhaalstructuren in jeugdboeken door goede instructie kan leiden tot betere resultaten voor begrijpend lezen, betere schrijfresultaten van leerlingen en meer maatschappelijk en sociaal inzicht. Kortom: deze workshop laat zien hoe docenten op een motiverende manier kunnen werken aan de literaire competentie van jonge lezers en wat de meetbare effecten zijn van deze aanpak.

Als taalcoördinator en taalspecialist ben je na deze workshop op de hoogte van de laatste inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van literaire competentie, zowel van de leerkrachten als de leerlingen en krijg je handvatten om een nieuwe weg in te slaan waar het gaat om jeugdliteratuur in de basisscholen.

Biografie:

Ik ben docent Nederlands aan de Fontys hogeschool Kind en Educatie pabo Tilburg en Veghel en schreef veel handboeken en artikelen over lezen en jeugdliteratuur. Titels zijn:  Jeugdliteratuur voor de beroepspraktijk (2012 5e druk) en het pas verschenen Waarom zou je lezen (2021). In 2022  hoop ik te promoveren met een onderzoek naar de ontwikkeling van literaire competentie bij eerstejaars pabostudenten en hun perceptie ten aanzien van jeugdliteratuur onder de titel “Eerste hulp bij jeugdliteratuur” aan de Universiteit van Tilburg.

Sprekers

  • Petra Moolenaar

Zo help je zwakke begrijpend lezers | Astrid Kraal

Begrijpend lezen is een belangrijke vaardigheid. Op school moeten kinderen informatie in teksten kunnen begrijpen en leren. En later moeten ze het kunnen om te functioneren in de maatschappij. Maar begrijpend lezen is ook een complexe vaardigheid waar veel kinderen moeite mee hebben. Hoe komt dat? Waar gaat het ‘mis’? En hoe kunnen we zwakke lezers helpen? Om hier meer inzicht in te krijgen hebben we kinderen hardop laten denken tijdens het lezen en hun oogbewegingen tijdens het lezen gevolgd met een eye tracker. Ook hebben we kinderen teksten met verschillende opmaken laten lezen om de invloed van tekstopmaak op leessnelheid en leesbegrip te onderzoeken. Ik wil een aantal bevindingen toelichten en daar aanbevelingen aan koppelen voor de praktijk.

Sprekers

  • Astrid Kraal