Programma Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs - Conferentie 2021

  • Inloop
  • Opening door Lerend Netwerk 10-14 en Poortlyceum
  • Presentatie onderzoeken van Oberon en Inspectie van het Onderwijs
  • Keynote: Later selecteren beter differentiëren door Martine Braaksma
  • Pauze
  • Workshopronde 1
  • Workshopronde 2
  • Uitsmijter! door Peter Heerschop
  • Afsluiting met een hapje en een drankje