In de ronde 'informeren en activeren  kunt u twee workshops volgen waarbij de verschillende praktijken van werken aan 21e-eeuwse vaardigheden in het onderwijs gepresenteerd en geoefend wordt.

Sessies

21 eeuwse vaardigheden bij bijzondere leerlingen die gewoon willen leven en werken

Na een korte presentatie over de school, de leerlingen en de ‘leerling-volg-jezelf’ methode  gaat u in groepjes zelf aan de slag (bring your own device). Daarbij gaat  u aan de lijve ondervinden hoe onze leerlingen dagelijks bezig zijn met de 21-eeuwse vaardigheden. 

Mirjam Mulder en Elke Mulder zijn vele jaren werkzaam op een school voor leerlingen met speciale  onderwijsbehoeften. Deze school biedt de leerlingen de ruimte om zich op basis van de eigen mogelijkheden optimaal te ontwikkelen. De school is ook een ontmoetingsplaats waar leerlingen leren door te doen, waar zij kennis, vaardigheden en attitudes ontwikkelen en deze leren toepassen. Waar zij keuzes leren te maken om zo volwaardig mogelijk te participeren. Waar een nauwe, constructieve samenwerking is tussen leerlingen, ouders, ketenpartners en  school, waardoor leerlingen zich steeds meer betrokken voelen bij hun eigen leerproces.
De afgelopen jaren hebben zij zich met het team  bezig gehouden met het ontwerpen en implementeren van een portfoliosysteem, een leerling-volg-jezelf methode. In deze methode  komen de 21-eeuwse vaardigheden als zelfregulering, samenwerken, communicatie, creativiteit, kritisch denken, sociale en culturele vaardigheden als totaalconcept aan bod.

Sprekers

 • Elke Mulder
 • Mirjam Mulder

Creativiteit, kun je dat afdwingen? (VOL)

Hoe ontwikkel je de creativiteit van de leerlingen binnen kunst én andere leergebieden?
Vaak is het een zoektocht naar de hoeveelheid inbreng die je het kind geeft. Teveel inbreng lijkt de creativiteit te bevorderen maar kan zorgen voor oppervlakkige resultaten: leerlingen komen niet tot onderzoek en gaan niet buiten hun kaders. Het andere uiterste: een aangegeven productgerichte opdracht zo goed mogelijk uitvoeren of oefenen, heeft ook het risico dat de creativiteitsontwikkeling stagneert.
Waar zit het evenwicht tussen sturing van de docent en de inbreng van de leerling? Wanneer heeft een creatief proces kwaliteit? In de workshop biedt Karin tools voor je eigen lespraktijk, waar je gelijk mee aan de slag kunt.
Karin Kotte, trainer en adviseur cultuureducatie
www.kunstedu.nl

Sprekers

 • Karin Kotte

Denken in mogelijkheden met 21e eeuwse vaardigheden (VOL)

Hoe creëer je meer ruimte voor creativiteit en 21e eeuwse vaardigheden in je klas? Zonder dat je bestaande lessen eronder lijden? Door middel van deze workshop maak je laagdrempelig kennis met design thinking en ontwerp gebaseerd leren. Door middel van design thinking leer je te denken in mogelijkheden. Design thinking biedt verschillende manieren om van een probleem naar een oplossing toe te werken. Daarmee kan je eigen uitdagingen vanuit een ander gezichtspunt leren bekijken én oplossen. Perfect dus voor de integratie van 21e eeuwse vaardigheden in je klas. Ontwerp gebaseerd leren is een manier van leren waarbij leerlingen (in teams) aan projecten werken. Hierbij doorlopen de leerlingen een proces waarin ze onder andere onderzoeken, bedenken en maken. Deze workshop biedt een gestructureerde manier van werken aan waarmee je jouw lesstof en 21e eeuwse vaardigheden combineert. Je hoeft de methode waarmee je nu werkt dus niet weg te gooien.

Sprekers

 • Mitchell Jacobs

Hoe onderwijs 21e eeuws te maken in de mens en maatschappijvakken - onderbouw vo

U gaat in een groepje zelf aan de slag met een actuele en uitdagende opdracht die past bij de mens en maatschappijvakken en waarbij meerdere 21e eeuwse vaardigheden een rol spelen.
U reflecteert met uw groepsgenoten op:
• welke stappen nodig zijn om tot een oplossing te komen en deze te realiseren;
• welke vaardigheden (en kennis) u gebruikt tijdens dit proces;
• de mogelijkheden om  21ste-eeuwse vaardigheden op een structurele manier in de M en M vakken een plek te geven en dit in samenhang te doen.
In de workshop krijgt u handvatten aangereikt voor het toepassen van 21e eeuwse vaardigheden. Dit gebeurt onder meer op basis van inspirerende voorbeelden uit de onderwijspraktijk

Sprekers

 • Han Noordink

Klooien en doen! 21e eeuwse vaardigheden in de praktijk (VOL)

Het ‘wat’ en ‘waarom’ van 21e eeuwse vaardigheden is duidelijk. Maar hoe vul je deze vaardigheden structureel in op school? En wat is de relatie met cultuureducatie? Kortom: hoe geef je vorm en inhoud aan 21e eeuwse vaardigheden met behulp van cultuureducatie?

Om antwoord te geven op deze vraag zijn 15 Limburgse scholen aan de slag gegaan. Universiteit Maastricht dook in de literatuur rondom dit onderwerp en zocht in de praktijk samen met deze scholen naar het antwoord. Het resultaat is gegoten in een onderzoeksrapport. Het werken aan 21e eeuwse vaardigheden in de praktijk vraagt nog om een praktische vertaalslag. Leergemeenschap SIEN heeft deze vertaalslag als speerpunt en opent daarom een 21e eeuw pop up store in lege klaslokalen!
In deze workshop nemen we je mee in de dagelijkse praktijk van een school en ontdekt je wat we in Limburg onder KLOOIEN verstaan.

 

Johan van den Beucken, directeur Nieuweschool in Panningen is dagelijks bezig met 21e eeuwse vaardigheden in de praktijk. Nieuwe school is een school die bezig is met onderwijs van de 21e eeuw.

Ankie Rutten, directeur Cultuurpad en woordvoerder leergemeenschap SIEN, volgt de ontwikkelingen van de scholen op het gebied van 21e eeuwse vaardigheden op de voet en is co-ontwerper van de pop up store. 

Sprekers

 • Johan van den Beucken
 • Ankie Rutten

Monitoren van vaardigheden in het voortgezet onderwijs (VOL)

In deze workshop is het woord aan maar liefst drie scholen.
Elke school laat in een kort verhaal zien hoe er in de school gewerkt wordt met 21e-eeuwse vaardigheden. Vervolgens gaat u aan de slag met een opdracht van één van de drie scholen. Daarnaast kunt u natuurlijk vragen stellen en uw eigen ervaringen met 21e-eeuwse vaardigheden delen met de workshopdeelnemers

Nancy Lussing en Bas Smies vertellen hoe op het Bataafs Lyceum Hengelo gewerkt wordt aan vaardigheden, zowel in de Masterclass als op het havo. In het kader van het leerlab 21e eeuwse vaardigheden is in de Masterclass een monitoringssysteem voor vaardigheden ontwikkeld: Comprendo-BL. Nancy, Bas en leerlingen van de Masterclass laten zien hoe het werken met rubrics en een digitaal portfolio (in ontwikkeling) bij kan dragen om leerlingen meer eigenaar te laten worden van het leerproces.

Sandra Kerkhof en collega vertellen hoe op het Atlascollege, locatie Copernicus in Hoorn wordt gewerkt aan verschillende 21e-eeuwse vaardigheden bij alle vakken.

Nick Leeuwenburg en Jan Valk van het Comenius Lyceum Capelle vertellen over het doceren en integreren van 21e-eeuwse vaardigheden binnen het huidige onderwijs. Hierbij wordt zowel gesproken over hun ervaringen met het ontwikkelen en doceren van deze vaardigheden in het vak Tech+ alsmede de wijze waarop docenten binnen hun eigen vakgebied hiervan gebruik kunnen maken.

Sprekers

 • Nick Leeuwenburg
 • Nancy Lussing
 • Bas Smies
 • Jan Valk

Taal en 21e eeuwse vaardigheden

Communiceren is één van de 21e-eeuwse vaardigheden. Maar ook de meeste andere vaardigheden hebben veel met communiceren en dus ook met taal te maken. In deze workshop gaan we in op de relatie tussen taalvaardigheid en de verschillende 21e-eeuwse vaardigheden. We onderzoeken hoe in de onderwijspraktijk het leren van taal en het ontwikkelen van 21e-eeuwse vaardigheden gecombineerd kunnen worden. Daarbij gaat u zelf aan de slag met het ontwikkelen van concrete opdrachten. Deze workshop is vooral gericht op docenten Nederlands en moderne vreemde talen in het vo.

Sprekers

 • Nynke Jansma