Na een korte presentatie over de school, de leerlingen en de ‘leerling-volg-jezelf’ methode  gaat u in groepjes zelf aan de slag (bring your own device). Daarbij gaat  u aan de lijve ondervinden hoe onze leerlingen dagelijks bezig zijn met de 21-eeuwse vaardigheden. 

Mirjam Mulder en Elke Mulder zijn vele jaren werkzaam op een school voor leerlingen met speciale  onderwijsbehoeften. Deze school biedt de leerlingen de ruimte om zich op basis van de eigen mogelijkheden optimaal te ontwikkelen. De school is ook een ontmoetingsplaats waar leerlingen leren door te doen, waar zij kennis, vaardigheden en attitudes ontwikkelen en deze leren toepassen. Waar zij keuzes leren te maken om zo volwaardig mogelijk te participeren. Waar een nauwe, constructieve samenwerking is tussen leerlingen, ouders, ketenpartners en  school, waardoor leerlingen zich steeds meer betrokken voelen bij hun eigen leerproces.
De afgelopen jaren hebben zij zich met het team  bezig gehouden met het ontwerpen en implementeren van een portfoliosysteem, een leerling-volg-jezelf methode. In deze methode  komen de 21-eeuwse vaardigheden als zelfregulering, samenwerken, communicatie, creativiteit, kritisch denken, sociale en culturele vaardigheden als totaalconcept aan bod.

Media & Downloads

Tijd en locatie

    • 15 van 25 plaatsen beschikbaar