Sessies

Dialogisch schrijven: een integrale aanpak voor betekenisvol taalonderwijs

Met dialogisch schrijven worden activiteiten voor lezen, schrijven en gesprekken voeren op een betekenisvolle manier geïntegreerd. Leerlingen lezen elkaars geschreven teksten en gaan hierover met elkaar in gesprek: wat vinden ze al overtuigend en wat kan nog beter? Op basis hiervan schrijven ze een tweede versie van hun tekst. Door elkaars teksten te lezen en daarover te sparren krijgen leerlingen meer oog voor het perspectief van de lezer. Ook leren ze dat een tekst nooit in één keer af is, maar dat herschrijven helpt. In deze bijdrage licht ik toe hoe je deze lessenreeks in de klas zo kunt toepassen dat leerlingen echt goede gesprekken gaan voeren over elkaars teksten. Ook bespreek ik aan de hand van voorbeelden van gesprekken en teksten hoe leerlingen door deze aanpak meer plezier krijgen in het schrijven van betere teksten.

 

Meer informatie: www.dialogischschrijven.nl

Sprekers

  • Renske Bouwer

Oracy: de kunst van leren spreken en luisteren

Oracy: de kunst van leren spreken en luisteren. Binnen het onderwijs is mondelinge taalontwikkeling vaak nog onderbelicht. Oracy is een methode uit Groot Brittannië die de ontwikkeling van mondelinge taalvaardigheid integreert in het curriculum. Het geeft handvatten voor een doorgaande leerlijn en voor de vaardigheden die leerkrachten daarbij nodig hebben. Oracy gaat over het vermogen om je goed en respectvol uit te drukken. Het raamwerk Oracy bestaat uit vier domeinen. Elk domein omvat diverse vaardigheden die je nodig hebt om je goed te kunnen verwoorden en effectief te kunnen luisteren.

Wat komt aan bod in deze keuzesessie:

  • Waarom is Oracy zo belangrijk?
  • Wat is Oracy?
  • Wat levert Oracy op?
  • Oracy structureel ontwikkelen.
  • Wat kun je morgen al uitproberen in jouw groep?

Sprekers

  • Miriam op de Beek

“Kun je daar nog iets meer over zeggen?” Het voeren van dialogische gesprekken tijdens het interactief voorlezen in de kleuterklas

Het interactief voorlezen van prentenboeken is een manier om de taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. Het voeren van een klassikaal gesprek over een prentenboek is echter niet altijd gemakkelijk. Tijdens de workshop laten we middels de principes van dialogische gespreksvoering zien hoe je tijdens het voorlezen meer ruimte kan geven aan de inbreng van de kinderen en zo tot betekenisvollere gesprekken komt. Aan het eind van de workshop heb je handvatten gekregen om het interactief voorlezen in je groep nog effectiever te maken.

Sprekers

  • Sharisse van Driel