Sessies

Filosoferen met kinderen en jongeren

WAT IS FILOSOFEREN?

Kan je stilte horen? Kan een robot denken? Krijgt een groter kind ook een groter stuk taart? Bestaat ‘niets’? Is een nep tulp een echte nep tulp? Mogen volwassenen liegen?
Kinderen en jongeren stellen vragen en zijn nieuwsgierig naar de wereld. Vind je het boeiend om met hen in gesprek te gaan en hen écht te laten denken? Dan ga je Filosoferen met Kinderen en Jongeren (FMKJ)! Ook in het onderwijs krijgen we te maken met nieuwe aandachtsgebieden als ‘Burgerschapsvorming en Bildung’. Filosoferen is daarbij een uitstekend middel.

FMKJ is gericht op het verbeteren van diverse denkvaardigheden en op het constructief samen nadenken over een filosofisch probleem in een ‘groeiende gemeenschap van onderzoek’. Tijdens een filosofisch gesprek is het doel om inzicht te krijgen in een gekozen probleem. Door samen zorgvuldig na te denken, ideeën kritisch te analyseren en argumenten te (onder)zoeken.

Maar hoe ‘dirigeer’ je het gesprek? Hoe leid je de deelnemers naar een echt filosofisch gesprek met diepgang, spanning én lichtheid? Hoe zorg je ervoor dat de kinderen en jongeren hun denkvaardigheden optimaal gebruiken, zonder dat je het denken van hen overneemt? Hoe krijg je voldoende beweging en variatie in het gesprek? Hoe zorg je ervoor dat dit niet het zoveelste kringgesprek wordt?

Sprekers

  • Lies Pycke

Praktijkcarrousel: drie voorbeelden van werken aan interactie

In deze sessie krijg je drie korte flitspresentaties van inspirende voorbeelden van collega's die werken aan mondelinge interactie in de onderwijsprakijk. 

Leontine le Blanc. Praten over gedichten

Het is heel waardevol om leerlingen hun gedachten, gevoelens en ervaringen tijdens en na het lezen van een gedicht onder woorden te leren brengen. Tijdens dit praktijkrondje zal Leontine le Blanc (Leesadvies) vertellen wat dit op kan leveren. Ze zal delen hoe je dit praktisch vorm kunt geven zodat het geen overhoring over het gedicht wordt, maar het uitwisselen van leeservaringen en de persoonlijke beleving hierbij.

Jacqueline van den Brand. Spreken en gesprekken voeren: alle kinderen aan het woord.

Een inkijkje in hoe op bassischool Het Koraal de ontwikkeling van spreekvaardigheid ingebed is in alle facetten van het onderwijs. Een verhaal over o.a. het wekelijks leiden van de groepsbijeenkomst door kinderen, het geven van presentaties aan elkaar en aan ouders, het voeren van datamapgesprekken, het praten over boeken en actualiteit, het feedback geven, de onderlinge tekstbesprekingen na het schrijven en nog meer. Ook een inkijkje in hoe wij de ontwikkeling van spreken en gesprekken proberen te volgen en voor kinderen zichtbaar maken.

Rianne de Wit. Uitwisselen van informatie oefenen met het VR-schermspel

Het is een uitdaging om een klas vol leerlingen doelgericht te laten oefenen met gespreksvaardigheid en daarbij iedereen te voorzien van feedback. Met het VR-schermspel kun je dit op een leuke manier doen. In het spel helpen de leerlingen hun leerkracht met de voorbereidingen van een tentoonstelling voor ouders. Ze hangen de schilderijen die ze hebben gemaakt op de juiste plek, en testen een speurtocht uit. Intussen oefenen ze met beschrijven, luisteren en vragen stellen. Rianne de Wit zal het spel presenteren en vertellen hoe dit spel wordt ingezet op sbo Samuël.

Sprekers

  • Leontine le Blanc
  • Jacqueline van den Brand
  • Rianne de Wit