Sessies

Gemotiveerde lezers in het vmbo, kan dat?

Wij namen de proef op de som en ontwikkelden een lessenserie om de leesmotivatie van onze leerlingen te bevorderen. De lessenserie is gebaseerd op keuzevrijheid van leerlingen. Tijdens deze workshop komen (inter)actieve werkvormen aan bod. Zo zullen de deelnemers moeten kiezen tussen verschillende boeken en teksten en daarover in gesprek gaan met elkaar, net zoals leerlingen dat doen. Ook delen we onze ervaringen uit de praktijk met de deelnemers. In vervolg op de lessenserie is een leerlijn lezen voor klas 1 ontwikkeld, die we graag bespreken met de deelnemers.  

Sprekers

  • Gerriën Groen
  • Anja Kruithof

Hoe betrouwbaar is jouw mening? Evalueren en reflecteren in het vmbo

In deze workshop leggen wij uit hoe we middels een lessenserie van zes lessen met vmbo-leerlingen werken aan hun vermogen om op teksten te reflecteren en evalueren. Het vormen van je eigen mening, het bespreken van elkaars meningen, het beoordelen van de bron en het zoeken naar nieuwe bronnen staan hierin centraal. We hebben verschillende wetenschappelijke onderzoeken die aan bod zijn gekomen binnen het project na PISA de Lente verwerkt in onze lessenserie, zoals samenwerkend lezen, het inzetten van leesstrategieën en vrijheid van tekstkeuze om de leesmotivatie te vergroten. Benieuwd naar hoe we dat hebben gedaan? Dat bespreken we graag tijdens onze workshop. 

Sprekers

  • Tom van den Eijnden
  • Gerda Wubbels

Jeugdliteratuur vakoverstijgend inzetten bij geschiedenis en Nederlands

In deze workshop maken leerkrachten kennis met het inzetten van jeugdliteratuur als verbinding tussen het vak Nederlands en geschiedenis. De jeugdliteratuur wordt gebruikt om meer context te creëren en verbanden te leggen tussen de tekst uit de methode en de fictieve tekst. We maken gebruik van de staaltjes (zie litlab), een stappenplan om een tekst te lezen en te begrijpen. Tijdens de workshop doen deelnemers inzichten op over vakoverstijgend werken en laten we zien hoe je leerlingen kunt helpen om stapsgewijs een tekst aan te pakken.

Sprekers

  • Chantal van Oosten
  • Dorus Strootman

Samen teksten te lijf met behulp van modelen

We hebben ons gericht op het vergroten van de vaardigheden evalueren en reflecteren van leerlingen in de brugklas en tweede klas van havo en vwo. We gebruikten hiervoor steeds meerdere zakelijke teksten over één onderwerp. Bij het bespreken en verwerken van de teksten en bij het reflecteren erop neemt modelen een belangrijke plaats in. In deze workshop gaan we met deelnemers aan de slag met een deel van het materiaal en bespreken we onze ervaringen en opbrengsten.

Sprekers

  • Karin Meijnderts
  • Gitta Poelstra

Wanneer hebben leerlingen een tekst 'begrepen'? (VOL)

Goed kunnen lezen is een essentiële vaardigheid in de kennismaatschappij van tegenwoordig. ‘Begrijpend lezen’ is dan ook een groot onderdeel in het curriculum Nederlands, en speelt eveneens een belangrijke rol bij andere vakken. Maar wanneer is er eigenlijk sprake van tekstbegrip en hoe komt dat begrip van een tekst tot stand? Aan de hand van een kennisclip van Anne Helder en Paul van den Broek duiken we het brein van de lezer in en bespreken we wat er in de wetenschap verstaan wordt onder 'tekstbegrip'. Daarbij staan we ook stil bij de praktische vertaalslag naar de klas: hoe kunnen we ervoor zorgen dat leerlingen de lat hoog leggen om een tekst te begrijpen?  

Sprekers

  • Noortje Hemmen