In deze workshop maken leerkrachten kennis met het inzetten van jeugdliteratuur als verbinding tussen het vak Nederlands en geschiedenis. De jeugdliteratuur wordt gebruikt om meer context te creëren en verbanden te leggen tussen de tekst uit de methode en de fictieve tekst. We maken gebruik van de staaltjes (zie litlab), een stappenplan om een tekst te lezen en te begrijpen. Tijdens de workshop doen deelnemers inzichten op over vakoverstijgend werken en laten we zien hoe je leerlingen kunt helpen om stapsgewijs een tekst aan te pakken.

Tijd en locatie

    • Jan van Gent
      21 van 30 plaatsen beschikbaar