Programma Landelijke netwerkdag voor taalspecialisten

 • Opening en mededelingen
 • Begrippenlijst taalbeschouwing / kennis over taal
 • Pauze
 • Probleemoplossing in kleine groepjes met en zonder de leerkracht: een vergelijking
 • Pauze
 • Alles kan! Creatief schrijven op basis van divergent denken.
 • Afsluiting: wat nemen we mee?
 • Opening en mededelingen

 • Begrippenlijst taalbeschouwing / kennis over taal

  'Alinea', 'achtervoegsel' en 'intonatie', zo maar wat begrippen uit het vierde domein van het Referentiekader Taal. Maar welke begrippen doen er toe in het taalonderwijs in de volle breedte?

  SLO werkt op dit moment aan een leerlijn begrippen voor taalbeschouwing, bedoeld voor zowel het primair als voortgezet onderwijs. Deze nieuwe leerlijn sluit aan bij de kerndoelen en het Referentiekader Taal, en houdt ook alvast rekening met de voorstellen van Curriculum.nu. De concept-leerlijn bestaat uit een set geordende begrippen waarmee kennis over taal wordt uitgedrukt. Met deze begrippen kan de leraar met zijn leerlingen praten over taal en taalgebruik. De begrippen  worden in de loop van de schooljaren door leraren po en vo aangeboden en gebruikt. Leerlingen maken er kennis mee, verwerven de begrippen en zullen op den duur die begrippen ook zelf bewust kunnen gebruiken om op hun eigen taalgebruik te reflecteren. Met deze geordende begrippenlijst denken we het domein taalbeschouwing beter af te kunnen stemmen op het onderwijs in de vaardigheidsdomeinen spreken, luisteren, lezen en schrijven.

  We presenteren de begrippenlijst en lichten het ontwikkelproces toe.

 • Pauze

 • Probleemoplossing in kleine groepjes met en zonder de leerkracht: een vergelijking

  Zowel het probleemoplossen als het redeneren tijdens groepswerk met peers of met interveniërende leerkrachten kan de taal- en denkontwikkeling van kinderen bevorderen, afhankelijk van de gesprekskwaliteit. De meeste studies naar groepswerk van jonge kinderen zijn echter experimenteel van aard, waarbij vooral aandacht is voor door de leerkracht georganiseerde problemen. In deze interactieve lezing laat docent/onderzoeker Frans Hiddink daarom de precieze manieren zien waarop jonge kinderen onderling zelf problemen construeren en redeneren tijdens groepswerk in de onderbouw van basisscholen. Aan de hand van videodata en transcripten uit een recente beschrijvende studie demonstreert hij tevens hoe dit type gesprekken verloopt wanneer de leerkracht intervenieert. Daarmee wordt duidelijk dat zowel het oplossen van problemen als het redeneren vooral als een interactioneel fenomeen moet worden beschouwd, waarin jonge kinderen al erg bedreven zijn.

 • Pauze

 • Alles kan! Creatief schrijven op basis van divergent denken.

  'Ik vind het vooral leuk dat je vrij mocht schrijven, dus ook op een poëtische manier.'

  Voor mijn promotieonderzoek naar het effect van creatief schrijven in het voortgezet onderwijs hebben we een lessenserie creatief schrijven ontwikkeld voor 4-havo/vwo: Het Schrijflab. Het schrijven op basis van kleine divergente denkopdrachten waarbij leerlingen keuzemogelijkheden krijgen, maar wel geholpen worden om ideeën te bedenken is ook goed mogelijk in het basisonderwijs. In onze lessenserie leerden leerlingen korte creatieve verhalen te schrijven en verhalen en verhaalfragmenten te herschrijven tot een creatievere versie. We hielpen leerlingen om originele ideeën te bedenken, doordat er een steeds terugkerende divergerende denkfase door de lessenserie heenloopt.

  Ik leg uit voor welke leeractiviteiten en schrijfopdrachten we hebben gekozen en wat de leerlingen ervan vonden. Je ervaart ook zelf (kort) hoe het is om creatief te schrijven en je werk te delen met anderen en we bespreken welke mogelijkheden er zijn voor het basisonderwijs.

 • Afsluiting: wat nemen we mee?