Sprekers

Anke Herder

Anke Herder werkt als curriculumexpert Nederlands in het vo bij SLO. 

Frans Hiddink

Frans Hiddink is docent bij de pabo en onderzoeker bij het lectoraat Meertaligheid & Geletterheid binnen de Academie voor Primair Onderwijs van NHL Stenden Hogeschool. Hij promoveerde in november 2019 op het proefschrift 'Early childhood problem-solving interaction. Young children’s discourse during small-group work in primary school'.

NHL Stenden

Mariƫtte Hoogeveen

Mariëtte Hoogeveen werkt als leerplanontwikkelaar voor het taalonderwijs in het PO

SLO

Bart van der Leeuw

Bart van der Leeuw is vak-expert Nederlands bij SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. Daarvoor werkte hij als docent taaldidactiek op pabo's in Eindhoven en ’s-Hertogenbosch

SLO

Joanneke Prenger