Programma Online landelijke bijeenkomst voor pilotscholen T&T

  • Workshopronde 1a: "Examenprogramma" of "Lokaalinrichting"
  • Workshopronde 1b: "Lokaalinrichting" of "Examenprogramma"
  • Workshopronde 2a: "Kennis, vaardigheden en competenties docenten" of "Drie formats voor opdrachten"
  • Workshopronde 2b: "Drie formats voor opdrachten" of "Kennis, vaardigheden en competenties docenten"
  • Workshopronde 3a: "Doorlopende leerlijn onderbouw-bovenbouw" of "Doorlopende leerlijn naar vervolgonderwijs"
  • Workshopronde 3b: "Doorlopende leerlijn naar vervolgonderwijs" of "Doorlopende leerlijn onderbouw-bovenbouw"