Besloten online bijeenkomst voor pilotscholen Technologie en Toepassing

Dat we niet in Utrecht kunnen samenkomen, betekent niet dat er geen landelijke bijeenkomst is.

Op 28 mei zou in Utrecht de derde landelijke bijeenkomst voor T&T- docenten en -coördinatoren zijn. In Utrecht kunnen we niet samenkomen, maar we maken er een online-programma van met een zestal werkgroepen van elk een uur. De zes werkgroepen worden online georganiseerd via Microsoft Teams.
We hopen dat we jou een paar keer mogen begroeten in de werkgroepen. Je kunt je via de aanmeldknop inschrijven voor de werkgroepen. Na inschrijving ontvang je via Outlook de uitnodiging voor de online Teams sessie. Of een werkgroep één of twee keer plaatsvindt, laten we afhangen van de interesse.

Tot ziens op 28 mei!

Thema van de dag: waar staan we en hoe maken we stappen?

De pilot T&T gaat een nieuwe fase in: op weg naar de status van ‘praktijkgericht programma’ in de nieuwe leerweg voor het vmbo.
Het is dan ook een goed moment om gezamenlijk de opbrengsten van de pilot tot nu toe op een rijtje te zetten: hoe zien ‘goede’ T&T-opdrachten eruit, wat weet en kan een ‘goede’ T&T-docent, wat is een ‘goede’ T&T-leeromgeving, wat verwachten we aan begin van klas 3 en wat geven we uitstromers mee voor hun vervolgopleiding?
En dit is het moment om het concept-examenprogramma aan te scherpen. Eén van de aandachtspunten daarbij is dat duidelijker zou kunnen worden omschreven welke kennisinhouden er bij T&T aan de orde kunnen zijn, uiteraard naast de superbelangrijke competenties en vaardigheden. Een eerste versie van een vernieuwd (concept-)examenprogramma is het onderwerp van één van de werkgroepen.

WERKgroepen

We maken er echte wérkgroepen van, dat wil zeggen dat we steeds naar een concreet resultaat (advies, commentaar, product) streven. We houden de groepen klein, zodat de-online sessies productief kunnen zijn. Elke groep vereist ook goede voorbereiding (‘huiswerk’) van de deelnemers. Op basis van de inschrijvingen zullen de werkgroepen een of twee maal draaien die dag.

 Tijd

Gaat zeker door

Gaat door bij voldoende belangstelling

09.00-10.00

Examenprogramma

Lokaalinrichting

10.30-11.30

Lokaalinrichting

Examenprogramma

12.00-13.00

Kennis, vaardigheden en competenties docenten

Drie formats voor opdrachten

13.30-14.30

Drie formats voor opdrachten

Kennis, vaardigheden en competenties docenten

15.00-16.00

Doorlopende leerlijn onderbouw-bovenbouw

Doorlopende leerlijn naar het vervolgonderwijs

16.30-17.30

Doorlopende leerlijn naar het vervolgonderwijs

Doorlopende leerlijn onderbouw-bovenbouw

Locatie

ONLINE

Contactpersoon

Evelien Veltman

Tarieven

  • gratis: € 0

Betaling mogelijk via:

  • iDEAL
  • MasterCard
  • Visa