Programma Vakonderwijs en geletterdheid - werkconferentie

 • Ontvangst met koffie en thee en inschrijving werkgroepen
 • Plenaire lezing: Lezen en schrijven rond betekenisvolle (vak)contexten
 • Werkgroepronde 1
 • Werkgroepronde 2
 • Lunch
 • Plenaire lezing: Taalgericht vakonderwijs gaat het nu pas echt maken, en wel hierom
 • Werkgroepronde 3
 • Borrel
 • Ontvangst met koffie en thee en inschrijving werkgroepen

 • Plenaire lezing: Lezen en schrijven rond betekenisvolle (vak)contexten

  Voor taalzwakke leerlingen in alle vormen van onderwijs geldt dat hun beperkte taalbasis hen ernstig belemmert bij tekstbegrip. Het onderwijs is geneigd het leesaanbod voor deze leerlingen te verarmen of lezen te vermijden en te focussen op taalmethodes waar bijvoorbeeld leesstrategieën worden geoefend. Dit terwijl juist diep lezen/luisteren van goed geschreven boeken en thematische tekstsets (met behulp van scaffolding) en een dialoog daarover leidt tot contextuele kennisopbouw en kritisch denken. In deze presentatie worden praktische voorbeelden gegeven van de verbinding van lezen, praten en schrijven met interessante (vak)thema’s.

 • Werkgroepronde 1

  Sessies:
  - Lezen met de leessandwich; een beproefde didactiek, Marieken Pronk
  - Lezen en schrijven om te denken en kennis op te bouwen, Suzanne van Norden
  - 'Zo heb ik nog nooit naar deze tekst gekeken'. Genreanalyse door hbo-vakdocenten, Cindy Kuiper
  - Welke kansen biedt Curriculum.nu voor geletterdheid in het vakonderwijs?, Bart van der Leeuw & Nellianne van Schaijk
  - De effecten van een domeinspecifieke leesinstructie bij geschiedenis, Johan van Driel & Jannet van Drie

 • Werkgroepronde 2

  Sessies:
  - Vakgerichte schrijfvaardigheidstraining volgens Hochmann-methode, Mirjam de Bruijne
  - Formatief toetsen in een taalgerichte vakles, Joke Koopman
  - (Bedrijf)economische vaktaalwoorden leren onderwijzen: KOP-studenten aan het woord, Dorien Doornebos & Anne Kerkhoff
  - Welke taalcompetenties hebben vakleraren nodig om geletterdheid te ontwikkelen bij leerlingen?, Nederlandse Taalunie
  - Taalvaardigheid voor wiskundig modelleren in de klas, Sevinç Göksen-Zayim

 • Lunch

 • Plenaire lezing: Taalgericht vakonderwijs gaat het nu pas echt maken, en wel hierom

  Taalgericht vakonderwijs heeft grote potentie voor het vakonderwijs en het taalonderwijs, maar de doorontwikkeling en implementatie verliepen tijdens de afgelopen decennia vaak moeizaam. In deze lezing bespreekt Gerald van Dijk de nieuwe kansen die er momenteel liggen om wél vaart te maken met oude en nieuwe vormen van taalgericht vakonderwijs. En hebben we daarvoor misschien ook een nieuw label nodig?  

 • Werkgroepronde 3

  Sessies:
  - Taalgericht lesgeven met contextrijke werkvormen, Koos van 't Hul
  - Taal en rekenen in beroepsgerichte contexten, Dede de Haan & Selma Mulder-Hiemstra
  - Werken aan een taaloffensief: hoe gaan we dat doen?, Roeland Harms
  - Inclusief natuur- en techniek-onderwijs in meertalige klassen (Noorwegen, Zweden en Nederland), Maaike Hajer, Suzanne van Norden, Gerald van Dijk & Jantien Smit

 • Borrel