Programma Vakonderwijs en geletterdheid - werkconferentie

 • Ontvangst met koffie en thee en inschrijving werkgroepen
 • Opening en toelichting op programma
 • Karin Westerbeek. Lees! Oproep tot een leesoffensief.
 • Plenaire lezing. Erna van Koeven; lezen en schrijven rond betekenisvolle (vak)contexten
 • Werkgroepronde 1
 • Werkgroepronde 2
 • Lunch
 • Plenaire lezing. Gerald van Dijk; 'taalgericht vakonderwijs' gaat het nu pas echt maken, en wel hierom
 • Werkgroepronde 3
 • Borrel
 • Ontvangst met koffie en thee en inschrijving werkgroepen

 • Opening en toelichting op programma

 • Karin Westerbeek. Lees! Oproep tot een leesoffensief.

  Wat zegt het advies van de Onderwijsraad en de RvC over taalgericht vakonderwijs?

 • Plenaire lezing. Erna van Koeven; lezen en schrijven rond betekenisvolle (vak)contexten

  In deze presentatie geven we praktische voorbeelden van lezen/luisteren en denken over interessante (vak)thema’s met als doel taalzwakke leerlingen te helpen bij contextuele kennisopbouw. 

 • Werkgroepronde 1

  Sessies:
  - Lezen en schrijven om te denken en kennis op te bouwen Suzanne van Norden
      Kinderen lezen niet om te leren lezen, maar om ergens achter te komen. Ze schrijven niet om te leren schrijven, maar om hun gedachten te ordenen. Of niet?

  - 'Zo heb ik nog nooit naar deze tekst gekeken'. Genreanalyse door hbo-vakdocenten Cindy Kuiper
      In deze bijdrage wordt ingegaan op een genreanalyse die een groep hbo-vakdocenten uitvoerde, als eerste stap op weg naar meer taalgericht vakonderwijs.

  - Welke taalcompetenties hebben vakleraren nodig om geletterdheid te ontwikkelen bij leerlingen?
   
   Steven Vanhooren
    Alle leraren van alle vakken zetten tijdens hun werk tal van competenties in, waaronder hun taalcompetentie.
    De Nederlandse Taalunie werkt op dit moment aan een nieuw referentiekader
  taalcompetenties van leraren.

  - De effecten van een domeinspecifieke leesinstructie bij geschiedenis Johan van Driel & Jannet van Drie
      Historici stellen, al lezend, vragen aan een tekst. In deze bijdrage presenteer ik welke vragen dat kunnen zijn en wat toepassing in de les oplevert.

 • Werkgroepronde 2

  Sessies:
  - Onderwijs in taal over gezondheid, ziekte en zorg Frans Meijman & Annelies Bakker
    Bij gezondheid, ziekte en zorg is taal een onmisbaar middel. Hoe vanzelfsprekend ook, gezondheids- en medische taal moet je wel leren, het liefst op school.
   

  - Welke kansen biedt Curriculum.nu voor geletterdheid in het vakonderwijs? 
     
  Bart van der Leeuw & Nellianne van Schaik-Maljaars
      De afgelopen jaren werkten ontwikkelteams voor leergebieden als mens&natuur en rekenen/wiskunde aan het curriculum van de toekomst. Welke kansen biedt dat curriculum voor de geletterdheid van alle leerlingen?

  - (Bedrijf)economische vaktaalwoorden leren onderwijzen: KOP-studenten aan het woord Dorien Doornebos & Anne Kerkhoff
    Studenten van de KOP-opleiding economie vertellen over hun eerste ervaringen met het onderwijzen van vaktaalwoorden.
    Deelnemers, studenten en opleiders reflecteren samen over noodzaak van en mogelijkheden voor taalgericht vakonderwijs en leesbevordering in het KOP-curriculum.


  .- Taalvaardigheid voor wiskundig modelleren in de klas Sevinç Göksen-Zayim
    In dit onderzoek kijken wij naar de rol van taal bij het oplossen van wiskundige modelleeropdrachten in een rijke context.   

 • Lunch

 • Plenaire lezing. Gerald van Dijk; 'taalgericht vakonderwijs' gaat het nu pas echt maken, en wel hierom

  Taalgericht vakonderwijs heeft grote potentie voor het vakonderwijs en het taalonderwijs, maar de doorontwikkeling en implementatie verliepen tijdens de afgelopen decennia vaak moeizaam. In deze lezing bespreekt Gerald van Dijk de nieuwe kansen die er momenteel liggen om wél vaart te maken met oude en nieuwe vormen van taalgericht vakonderwijs. En hebben we daarvoor misschien ook een nieuw label nodig?  

 • Werkgroepronde 3

  Sessies:
  - Taalgericht lesgeven met contextrijke werkvormen Koos van 't Hul
    In de workshop gaan we 3 manieren verkennen waarop u leerlingen talige ontwikkeling bij uw leerlingen kunt stimuleren in de les.

  - Taal en rekenen in beroepsgerichte contexten Déde de Haan & Selma Mulder-Hiemstra
    Deze werkgroep gaat over het Europees project LaMaVoc, waarin we vorm geven aan taalgericht reken/wiskunde-onderwijs
    in beroepsgerichte contexten. We ontwerpen daarvoor les- en scholingsmaterialen in nauwe samenwerking met docenten.

  - Vakgerichte schrijfvaardigheidstraining volgens Hochmann-methode Mirjam de Bruijne
    Met eenvoudige schrijfopdrachten, gekoppeld aan de vakinhoud, kun je leerlingen ondersteunen om de leerstof beter te verwerken en tegelijkertijd hun formuleervaardigheid enorm verbeteren.

  - Inclusief natuur- en techniek-onderwijs in meertalige klassen (Noorwegen, Zweden en Nederland) Maaike Hajer, Suzanne van Norden, Gerald van Dijk & Jantien Smit
    Een workshop over lopend ontwerpgericht onderzoek naar het professionaliseren van leerkrachten in het toepassen van inclusieve strategieën in meertalige klassen. Het onderzoek richt zich op steun bij het begrijpen en produceren van taal die onderdeel uitmaakt van natuur en techniek (N&T).

 • Borrel