Sessies

Zeepkistensessie

Over (persoons)vorming en identiteitsontwikkeling op school bestaan veel verschillende theorieen en praktijken. In het kader van één inspiratiemiddag kunnen die niet allemaal een even groot podium krijgen. Om de veelheid in 'het veld' toch te onderstrepen én te ondersteunen is voorzien in een 'zeepkistensessie'. Het doel van die sessie is een snelle uitwisseling van ideeën, van tips en trucs en inspirerende schoolpraktijken.

Alle deelnemers krijgen de ruimte voor een 'pitch' van drie minuten, over wat hen boeit of wat ons bindt – rond (persoons)vorming natuurlijk. SLO-er Ger Mossel, die veel gewerkt heeft rond persoonsvorming en/in bewegingsonderwijs, geeft iedereen gelijkeljk de vloer en zal de verschillende bijdragen met behulp van de zaal nader bevragen en verder verbinden. Deze sessie is ideaal voor wie veel inspiratie wil krijgen (of geven), en zich snel wilverbinden met anderen.

NB. Wie nu al weet dat zij/hij wil 'pitchen' kan dat bij aanmelding direct doorgeven.

Sprekers

  • Ger van Mossel

Hoe zorg je ervoor dat je de brede ontwikkeling van kinderen in beeld kunt brengen?

Tijdens deze workshop maak je kennis met de visie van kindvolgsysteem Looqin PO, ontwikkeld door Prof. Dr. Ferre Laevers. Looqin PO is een procesgericht kindvolgsysteem, waarbij de kwaliteitsmeters van het leerproces centraal staan: welbevinden en betrokkenheid. Op groepsniveau wordt hierin geïnvesteerd om zo te bouwen aan competenties en prestaties.

Tijdens deze workshop worden de ervaringen in de praktijk van baisschool De Bras gedeeld. Je maakt kennis met de achtergronden en visie van Looqin en ontdekt hoe je welbevinden en betrokkenheid van kinderen kunt observeren.

Sprekers

  • Marlies van Geel
  • Nicky Priester

Persoonsvorming als curriculaire uitdaging!? (VOL)

November 2016 publiceerde SLO een verkennende notitie over persoonsvorming als curriculaire uitdaging. Alderik Visser gaat in op verschillende concepten die daarin zijn uitgewerkt, en de praktijken waar ze op scholen concreet mee zijn verbonden. Met jullie wil hij op zoek naar nóg andere ingangen op persoonsvorming, pedagogiek en het curriculum, om samen een nog rijker en verfijnder palet aan mogelijkheden te ontwikkelen.

Drs. Alderik Visser is leerplanontwikkelaar bij SLO.

Sprekers

  • Alderik Visser

Wat is subjectwording?

Naast dat we kinderen op school kennis willen overdragen en manieren bijbrengen, willen we dat ze er langzaam maar zeker uit zichzelf voor gaan kiezen zich verantwoordelijkheid te gaan verhouden tot de ander en het andere. De vraag is hoe we bij kinderen het verlangen kunnen wekken om op een vrije en verantwoordelijke manier in de wereld te zijn. Hoe toont zich het ontwaken van dat verlangen aan onze ervaring? En welke rol spelen we daarin als leraar? Daarover zullen we het hebben tijdens deze workshop, op min of meer interactieve wijze, afhankelijk van het aantal deelnemers.

Dr. Hester IJsseling is projectleider "Professionaliseren met hart en ziel, samen leren en samenleven in een wereldstad" aan de Thomas More Hogeschool te Rotterdam.

Sprekers

  • Hester IJsseling

De Bras: persoonsvorming en onvoorspelbaar onderwijs in een adaptieve leeromgeving (VOL)

RKBS de Bras is een adaptieve school, zonder jaarklassen, rapportcijfers en met een eigenwijze kijk op leren en onderwijzen. Eigenaarschap en zingeving zijn centrale begrippen, naast betrokkenheid en welbevinden. Schoolorganisatie en leraarschap zijn zich gaan kenmerken door procesgericht en op de persoon gericht denken. Gedroomd onderwijs voor de 21e eeuw.

Schoolleider Jan Bos neemt je, liefst interactief, mee in de achtergronden en denkwijzen.

Sprekers

  • Jan Bos