Programma Webinar Netwerk taalrijk onderwijs vo

 • Welkom
 • Bruggen bouwen, van Nederlands naar zaakvakken
 • Meertalige boekenclubs: Hoe is het om op school in je thuistaal te lezen?
 • Afsluiting
 • Welkom

 • Bruggen bouwen, van Nederlands naar zaakvakken

  In de praktijk blijkt dat er weinig tot geen transfer is tussen Nederlands en de zaakvakken. Leerlingen leren bijvoorbeeld over tekststructuren en de functie van signaalwoorden bij Nederlands, maar ze gebruiken die kennis niet bij andere vakken. En dat is jammer want juist het toepassen van die kennis zorgt voor een beter begrip van de leerstof. Hoe zorg je ervoor dat leerlingen de transfer wel maken? Anita Smits en Remco Menke ontwikkelden een lessenserie voor de vakken Nederlands en geschiedenis en onderzochten wat dit oplevert voor de transfer van leesvaardigheden. In deze presentatie nemen ze de deelnemers mee in hun ervaringen en gaan ze graag in gesprek over concrete lesideeën.

  Anita Smits is docent Nederlands op het Chr. Lyceum Delft. Zij zet zich in voor verbetering van de leesvaardigheid van haar leerlingen bij andere vakken.

  Remco Menke is docent geschiedenis op het Chr. Lyceum Delft. Leesvaardigheid, formuleren en argumenteren hebben zijn speciale interesse omdat dit centraal staat bij het schoolvak geschiedenis.

 • Meertalige boekenclubs: Hoe is het om op school in je thuistaal te lezen?

  Kan meertalige geletterdheid ingezet worden om leesplezier aan te wakkeren? Dit onderzoeken wij door middel van meertalige boekenclubs, waarin brugklassers in een groepje een boek lezen en bespreken, in het Nederlands óf in hun thuistaal. We bespreken de eerste resultaten, die suggereren dat een meertalige aanpak in het fictieonderwijs kansen biedt op het gebied van motivatie en inclusie.

  Jasmijn Bosch werkt als postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, waar ze onderzoek doet naar meertalige geletterdheid en de inzet van (meertalige) leesclubs om het leesplezier bij jongeren te bevorderen. Ook houdt ze zich bezig met de attitudes van leraren met betrekking tot talige diversiteit en meertalige benaderingen in het onderwijs.

 • Afsluiting