Programma Webinar Netwerk taalrijk onderwijs vo

 • Welkom
 • Samen werken aan taalkrachtig onderwijs: theorie en praktijk
 • Presentatie 'Eerlijk(er) toetsen in meertalige onderwijscontexten
 • Afsluiting
 • Welkom

 • Samen werken aan taalkrachtig onderwijs: theorie en praktijk

  In deze presentatie nemen Cindy Kuiper (Taalimpact) en Annalien Prozee (CSG Comenius) je mee in hun ervaringen met het werken aan taalkrachtig onderwijs binnen scholen. Daarbij vertrekken zij telkens vanuit de theorie rondom taalgericht vakonderwijs waaraan zij praktijkvoorbeelden koppelen. Een eerlijk verhaal over het samen werken aan taalkrachtig onderwijs; met mooie successen en herkenbare uitdagingen.

  Cindy Kuiper heeft als docent, onderzoeker en adviseur expertise ontwikkeld op het gebied van taalbeleid, taalgericht (vak)onderwijs, en genredidactiek. Vanuit haar eigen bedrijf Taalimpact (www.taalimpact.nl) adviseert en ondersteunt ze docententeams bij het taalkrachtig maken van hun onderwijs. Daarnaast werkt ze bij Hogeschool Saxion.

  Annalien Prozée is docent in het voortgezet onderwijs. Toen ze een aantal jaren geleden zag dat de prestaties van mentorleerlingen op de havo achterbleven bij de verwachting die ze van ze had,  ging ze op zoek naar verklaringen hiervoor. In haar zoektocht stuitte ze op de factor “taal en leren”. Daarmee was haar belangstelling voor taal en taalbeleid als essentiële voorwaarde voor het leren en presteren van leerlingen, gewekt. Er volgde een grillige weg om taal op de agenda te krijgen van de scholen, waar ze werkzaam was. Een verhaal over kleine successen en grote uitdagingen.

 • Presentatie 'Eerlijk(er) toetsen in meertalige onderwijscontexten

  Steeds meer leerlingen krijgen onderwijs in een taal die niet hun eerste taal is. Ten eerste groeit een derde tot de helft van alle leerlingen op met een andere taal dan het Nederlands. Ten tweede neemt het aantal leerlingen dat tweetalig onderwijs volgt toe. Deze situatie brengt uitdagingen met zich mee, onder andere op het gebied van toetsing. Leerlingen kunnen niet hun volledige potentieel laten zien wanneer zij beoordeeld worden in een taal die zij nog aan het verwerven zijn. In dit webinar verkennen we hoe toetsing eerlijker wordt wanneer leerlingen gebruik kunnen maken van hun meertalige repertoires. We doen dat aan de hand van inzichten en concrete voorbeelden van meertalige toetspraktijken die in een recent onderzoeksproject ontwikkeld zijn.

  Catherine van Beuningen is hoofddocent Talenonderwijs en Meertaligheid aan de Hogeschool van Amsterdam. Binnen het Centre of Expertise Urban Education leidt zij het onderzoeksprogramma ‘Kansrijk omgaan met taaldiversiteit in onderwijs en opvoeding’.

 • Afsluiting