Programma Webinar Netwerk taalrijk onderwijs vo

 • Welkom
 • Succesvol taalbeleid ontwikkelen
 • Taalsteun in de praktijk
 • Afsluiting
 • Welkom

 • Succesvol taalbeleid ontwikkelen

  De vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) ontwikkelde taalbeleid ter bevordering van de leesvaardigheid voor verschillende vo-scholen uit dit bestuur. De taalcoördinatoren deden dit in samenspraak met de bibliotheken, vanuit het Leesoffensief Brabant. Nienke Nagelmaeker van het Elzendaalcollege (Boxmeer) vertelt over hoe deze unieke samenwerking tot stand kwam en zoomt daarbij in op haar eigen school. Wat waren de valkuilen en succesfactoren? Wat zijn belangrijke randvoorwaarden om taalbeleid te ontwikkelen en te borgen en om collega’s van andere vakken te betrekken?

 • Taalsteun in de praktijk

  Succes in leren en een goede taalvaardigheid gaan samen. Nieuwe kennis is onlosmakelijk verbonden met nieuwe taal en de taal maakt het denken zichtbaar. Op school moeten leerlingen groeien van dagelijkse algemene taal naar schools taalgebruik. Taalsteun is één van de pijlers van taalgericht vakonderwijs en betreft steun bij het begrijpen en produceren van taal. Jacco Kerkhof (docent Economie & Ondernemen, Taalbrug College) en Jocelijn Pleumeekers (SLO) laten zien hoe taalsteun in de praktijk vorm krijgt. Er worden verschillende voorbeelden gegeven, zoals het gebruik van woordenlijsten, het inzetten van schema's en schrijfplannen en manieren om nieuwe taal en kennis te structuren.

 • Afsluiting