Locatie: Online

Succes in leren en een goede taalvaardigheid gaan samen. Nieuwe kennis is onlosmakelijk verbonden met nieuwe taal en de taal maakt het denken zichtbaar. Op school moeten leerlingen groeien van dagelijkse algemene taal naar schools taalgebruik. Taalsteun is één van de pijlers van taalgericht vakonderwijs en betreft steun bij het begrijpen en produceren van taal. Jacco Kerkhof (docent Economie & Ondernemen, Taalbrug College) en Jocelijn Pleumeekers (SLO) laten zien hoe taalsteun in de praktijk vorm krijgt. Er worden verschillende voorbeelden gegeven, zoals het gebruik van woordenlijsten, het inzetten van schema's en schrijfplannen en manieren om nieuwe taal en kennis te structuren.