Programma Landelijke bijeenkomst Pilot Praktijkgerichte Programma's

  • Inloop en ontvangst docenten en schoolleiders van de licentievrije programma's
  • Pilotgroepsessie licentievrije programma's
  • Schoolleiders ochtendprogramma: voortgangsrapportage
  • Inloop en ontvangst docenten en schoolleiders van de licentiegebonden programma's
  • Centraal programma
  • Middagprogramma