Programma En nu gaan we er vandoor!

  • Ontvangst
  • Opening
  • Vraaggesprek mevrouw Oppers
  • Toost en overdracht regie naar vakvereniging i&i
  • Meet & greet met mevrouw Oppers, directeur-generaal po-vo
  • Alles wat u altijd wilde weten over {variabele}, maar te verlegen was om naar te vragen
  • De gekleurde eindterm
  • Deelnemers drinken een drankje en de jury delibereert
  • Prijsuitreiking en gezamenlijk eten