Iedere deelnemer zoekt de andere deelnemers die beschikken over een eindtermkaart in dezelfde kleur. Deze kleurgroep formuleert een nieuwe eindterm bij het examenprogramma. En levert deze eindterm in voor 17.20 uur.