Sprekers

Erik Barendsen

Radboud Universiteit en Open universiteit
Hoogleraar Bètadidactiek en informaticadidactiek

Ramon Moorlag

Vakvereniging i&i

Ramon Moorlag

Pierson College
Informaticadocent en voorzitter vakvereniging i&i

Doran Oirbons

Cisco
Networking Academy Program Manager

Alida Oppers

Ministerie van OCW
Directeur-generaal directie basis en voortgezet onderwijs

Jos Tolboom

Rondes: