Programma Bijeenkomst Netwerk gespecialiseerd onderwijs

  • Welkom
  • Introductie actualisatie kerndoelen
  • Nederlands en Wiskunde, waaronder rekenen
  • Burgerschap en Digitale geletterdheid