Woensdag 15 februari netwerkbijeenkomst: actualisatie kerndoelen (voortgezet) speciaal onderwijs 

Op woensdag 15 februari 15.00-16.30 uur organiseert SLO een netwerkbijeenkomst om je te informeren over de actualisatie van de kerndoelen voor het (voortgezet) speciaal onderwijs. Op dit moment worden er kerndoelen voor Nederlands, rekenen en wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid ontwikkeld. Uitgangspunt is dat de kerndoelen primair onderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs bij zullen dragen aan inclusiever onderwijs en daarmee geschikt zijn voor alle leerlingen (ook met specifieke onderwijsbehoeften). Ook zullen er, in samenwerking met een expertgroep, aparte meer functionele kerndoelen ontwikkeld worden. We praten je graag bij en beantwoorden graag je vragen. 

Ben jij er ook bij? Meld je aan via de aanmeldknop hierboven. 

Locatie

Online (via Teams)

Contactpersoon

Irma Munters

Tarieven

  • gratis: € 0

Betaling mogelijk via:

  • iDEAL
  • MasterCard
  • Visa