Locatie: Albatros

Dr. Jacqueline Evers-Vermeul, Universitair docent aan de Universiteit Utrecht, Departement Talen, Literatuur en Communicatie

Uit meerdere studies blijkt dat Nederlandse leerlingen het vooral lastig vinden om hogere ordevaardigheden toe te passen bij het lezen, terwijl juist die nodig zijn om te komen tot diep tekstbegrip. In deze lezing sta ik stil bij de mogelijkheden van tekststructuuronderwijs om leerlingen meer oog te laten krijgen voor de grote lijn van een tekst en makkelijker de hoofdgedachte te laten bepalen. Daarnaast geef ik een toelichting op een meer functionele manier van vragen die in toekomstige leesvaardigheidsexamens te verwachten is, en die aansluit bij het betekenisvolle, doelgerichte leesonderwijs dat collega Rooijackers bepleit.