Locatie: Albatros

Drs. Patrick Rooijackers, promovendus aan de Universiteit Utrecht en toetsdeskundige bij Cito

Op dit moment domineert de tekst-met-vragen-aanpak nog altijd veel lessen tekstbegrip in het schoolvak Nederlands. Deze taak is echter nauwelijks tot niet geschikt om tekstbegrip te oefenen – maar hoe moet het dan wel? In deze bijdrage ga ik in op eigen onderzoek waaruit blijkt dat je leerlingen met deze taak niet zozeer zelfstandig een tekst leert lezen maar vooral goed tekstafhankelijke begripsvragen leert maken. En ik bespreek waar het naar mijn idee heen moet met de lessen tekstbegrip: betekenisvol, doelgericht lezen, met oog voor evaluatie en reflectie bij één of meer (onderling samenhangende) teksten.

Media & Downloads