Programma Bijeenkomst Netwerk gespecialiseerd onderwijs

  • Welkom
  • Basisvaardigheden: uitwisseling over doelgroep gespecialiseerd onderwijs
  • Reflectiewijzer rekenen-wiskunde – Stanja Oldengarm
  • Basisvaardigheden taal in samenhang in het vso – Jocelijn Pleumeekers
  • Afsluiting