Sprekers

Stephanie Kastelein

Stanja Oldengarm

Stanja Oldengarm werkt als curriculumontwikkelaar rekenen-wiskunde bij SLO.
In samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs en collega’s ontwikkelde zij de Reflectiewijzer rekenen-wiskunde naar aanleiding van het peilingsonderzoek rekenen-wiskunde einde (s)bo. Het instrument helpt schoolteams in gesprek te gaan over de kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs op school. 

https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/

publicaties/2021/07/06/reflectiewijzer-rekenen-wiskunde

In het tijdschrift Volgens Bartjens verscheen in november 2021 een artikel over de reflectiewijzer: https://www.volgens-bartjens.nl/art/50-6707_De-RWRW (het complete artikel is voor (school)abonnees te downloaden)

Jocelijn Pleumeekers

Jocelijn Pleumeekers is leraar Nederlands en projectcoach in het voorgezet speciaal onderwijs op het Taalbrug College. Sinds begin 2022 werkt zij ook als curriculumontwikkelaar Nederlands voor het voortgezet onderwijs bij SLO.
In de Nationale Onderwijskrant staat kort beschreven hoe het Taalbrug College werkt aan basisvaardigheden: 

https://www.nationaleonderwijsweek.nl/web/filemanagement/

NOW22_KRANT_2022_DEF.pdf (pagina 21)

In het tijdschrift Didactief verscheen in april 2022 een interview met Jocelijn: https://didactiefonline.nl/artikel/samen-word-je-taalvaardiger (het complete artikel is voor abonnees te downloaden)

Iris Verbruggen