Programma Webinar Netwerk taalrijk onderwijs vo

 • Welkom
 • Statistiek verbindt Nederlands en wiskunde
 • Meertaligheid in het voortgezet onderwijs verwelkomen én benutten
 • Afsluiting
 • Welkom

 • Statistiek verbindt Nederlands en wiskunde

  Een veel gebruikte onderzoeksmethode in praktijk- en onderwijssituaties is een enquête. Voor leerlingen is de opdracht om een enquête uit te voeren een complexe opdracht, zowel wat taal als wat wiskunde betreft. Denk bijvoorbeeld aan het formuleren van goede vragen en het digitaal verwerken van gegevens. Als Nederlands, wiskunde en andere vakken samenwerken, blijkt een talige aanpak van onderzoek het begrip en de motivatie van leerlingen te verbeteren. Iris Hofstra (docent Nederlands, Christelijk Lyceum Veenendaal) en Johan Brons (docent wiskunde en curriculumontwikkelaar bij SLO) brachten Nederlands en wiskunde samen in praktische onderzoeksopdrachten voor de havo bovenbouw. In dit webinar bespreken ze de succesfactoren en de uitdagingen vanuit het perspectief van de leerling en de docenten.

 • Meertaligheid in het voortgezet onderwijs verwelkomen én benutten

  Jantien Smit, lector Meertaligheid en Onderwijs bij Hogeschool Utrecht, staat stil bij het onderwijs in de talig diverse wereld waarin we leven. Ze brengt daarbij vragen naar voren als: hoe kijken we naar meertaligheid en hoe praten we over meertaligen in het onderwijs? Jantien pleit voor gelijkere onderwijskansen door in te zetten op een taalgerichte aanpak in alle vakken, mét ruimte voor thuistalen die leerlingen meebrengen naar de klas.

 • Afsluiting